Közösen az emberkereskedelem ellen

Emberkereskedelem elleni fellépés

Az emberkereskedelem a drog- és a fegyverkereskedelem után a harmadik legjövedelmezőbb "üzletág" a szervezett bűnözői csoportok számára.

Az Európai Unió területén az emberkereskedelem szexuális kizsákmányolási formájában azonosított magyar áldozatok 64 százaléka gyerek, és ezeknek a gyerekeknek 7,4 százaléka még nem töltötte be a 11. életévét sem! (ECPAT országjelentés, 2021)


Az emberkereskedelem a szervezett bűnözői csoportok által elkövetett legsúlyosabb bűncselekmények közé tartozik.

Az emberkereskedők hatalmukkal és erejükkel visszaélve, erőszakot, megtévesztést, vagy zsarolást alkalmazva prostitúcióra, szexuális cselekményekre, ház körüli munkára, vagy koldulásra veszik rá áldozataikat. Az áldozatok általában gyermekek és kiszolgáltatott felnőttek, akiknek a kiszolgáltatott helyzetükből nagyon nehéz a menekülés.

A KBA kiemelt feladatának tekinti, hogy fellépjen az emberkereskedelemmel foglalkozó szervezett bűnözői csoportokkal szemben, és megvédje az áldozataikat, valamint országszerte képzéseket és bűnmegelőzési előadásokat biztosítson ezeknek a szörnyű bűncselekményeknek a tudatosítása és megelőzése érdekében. 

Az emberkereskedő szervezetek megzavarására és felszámolására, valamint áldozataik támogatására és védelmére összpontosított erőfeszítéseinkben többek között belbiztonsági szakértők, áldozatsegítő szakemberek, rendvédelmi dolgozók, pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, ifjúságsegítők, valamint az ügyért tenni akaró állampolgárok vannak segítségünkre.

Az emberkereskedelem elleni fellépésünket az Emberkereskedelem elleni nemzeti stratégiában meghatározott célokkal összhangban hajtjuk végre.  


Közösségben, biztonságban 

A "Közösségben, biztonságban" a KBA emberkereskedelem elleni küzdelmének infokommunikációs bűnmegelőzési programja, a gyermek- és fiatalkorúak áldozattá válásának megelőzésére.


A program névadása

A hétköznapi életünkben a biztonságtudatosság fejleszthető, de akár gúzsba is köthető. Valljuk, hogy saját biztonságunk érdekében a tudatosság kiemelten fontos tényező, hiszen, ha csak arra várunk, hogy külső segítséggel teremthető meg a személyes biztonságunk, és csak másokon múlik, hogy ne váljunk áldozattá, azzal gátoljuk az eredendő belső önvédelmi és megelőző reakciókat.

Biztonságunk azonban nem csak önmagunkon múlik, hanem jelentős mértékben függ lakókörnyezetünktől és a bennünket körülvevő közösségtől is.

Az emberkereskedelem, mint a szervezet bűnözés egy megjelenési formája, olyan nehéz kihívások elé állítja a küzdelemben résztvevő kormányzati és civil szervezeteket, hogy az ellene történő hatékony fellépéshez fontos a helyi közösségek bevonása, valamint rendszeres és célirányos tájékoztatása.

A program célja

A program elsősorban az emberkereskedelem megelőzésének és visszaszorításának támogatására irányul.

Ezért elsődleges és közvetlen célja az emberkereskedelem felszámolásának elősegítése, továbbá az áldozattá válás elkerülése, valamint kizsákmányolás minden formája érdekében történő tájékoztatás, és biztonságtudatosság kialakítása, különös tekintettel a nőkre, és a 12-18 év közötti kiskorúakra.

A program végrehajtása során közvetett célként határozható meg továbbá:

- az emberkereskedelmet elősegítő kereslet és kínálat csökkentése
- az emberkereskedők digitális üzleti modelljének gyengítése
- az emberkereskedők offline üzleti modelljének gyengítése

A bűnmegelőzési programunk megvalósítása során célunk még olyan újszerű megoldások alkalmazása a bűnmegelőzés és az emberkereskedelem elleni küzdelem szolgálatában, amely az Emberkereskedelem elleni nemzeti stratégiával összhangban hatékonyan megvalósít gyermek- és ifjúságvédelemmel, valamint áldozattá válás megelőzésével kapcsolatos célokat.

A megvalósítás

A program megvalósítása 2023 év végéig különböző, de egymáshoz kapcsolódó tevékenységek sorából épül fel. A cselekvések párhuzamosan, jól összehangolva és egymást erősítve zajlanak valós környezetben (helyi közösségekben) és a virtuális térben (interneten, közösségi oldalakon) egyaránt.


Bejelentés és segélykérés

Az emberkereskedelem gyanújának bejelentése segíthet a további áldozattá válás minimalizálásában vagy megállításában, valamint más lehetséges áldozatok azonosításában és megmentésében. 

Ha úgy érzi, hogy valaki emberkereskedelem áldozata, vagy veszélyben van, a lehető leghamarabb értesítse a rendőrséget, vagy hívja az Országos kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) 24 órás ingyenesen hívható telefonszámát: +36 80 20 55 20

A legfontosabb, ha lát valamit, ne idegeskedjen, és ne féljen beszélni valakivel.
Ha lát valamit, mondjon valamit!

Az emberkereskedelem elleni küzdelméről szóló további információkért látogasson el a https://emberkereskedelem.kormany.hu webhelyre.


Minden segítségre szükségünk van! 
Szeretné az emberkereskedelem elleni küzdelmünket támogatni?